การรับประกันสินค้า

สินค้าชำรุดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ

สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วพบว่าพบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานปกติภายใน 7 วัน(นับจากวันที่ซื้อสินค้า) โดยที่สภาพสินค้าใหม่ไม่มีร่องรอย รวมถึง อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ซึ่งทางบริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ / คืนเงิน (ตามเงื่อนไขของสินค้าฯ) โดยที่ลูกค้าต้องนำสินค้าพร้อมอุปกรณ์เสริม(Accessories) ครบตามที่ซื้อออกไป เช่นกล่อง โฟม ถุงคู่มือ  สายไฟสายชาร์จ แท่นชาร์จ รีโมท และadaptor รวมถึงของแถมต่างๆเป็นต้น พร้อมทั้งแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทออกให้มาด้วยทุกครั้ง โดยสินค้าที่สามารถเคลมภายใน 7 วัน (ไม่รวมระยะเวลาขนส่ง) เป็นสินค้าประเภทโคมไฟ

บริษัท ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน ที่สินค้ามีสภาพผิดปกติดังต่อไปนี้

1 มีสภาพผิดปกติได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอกเป็นต้น

2 มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่นรอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น

3 สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่นไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น

4 การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม

5 ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์หรือสินค้า

6 ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า

7 ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี

8 สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อมหรือไม่ตกลงซ่อม

สินค้าชำรุดเกิน7 วัน นับจากวันที่ซื้อ แต่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วพบว่าพบปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน แต่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกันภายใน 7 วัน ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะเข้าเงื่อนไขการซ่อม ตามเงื่อนไขประกันสินค้าหลังการขาย ซึ่งระยะเวลาการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและการรับประกันของแต่ละผู้ผลิตฯเช่น สินค้ารับประกัน 6 เดือน , สินค้ารับประกัน1ปี หรือ สินค้ารับประกัน 2 ปี ทั้งนี้สินค้าเหล่านี้จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่แตกหัก หรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภทตามเงื่อนไขของแบรนด์ผู้ผลิตกำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทยินดีดำเนินการ ส่งซ่อม/เปลี่ยนสินค้า (ตามเงื่อนไขของสินค้า แต่ละประเภท แต่ละแบรนด์)

บริษัท จะตรวจสอบสินค้าในประกันที่มีสภาพผิดปกติ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบและยอมรับเงื่อนไข สินค้ากลายเป็นสินค้านอกประกันสำหรับ กรณีดังต่อไปนี้

1 มีสภาพผิดปกติได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอกเป็นต้น

2 มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่นรอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น

3 สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่นไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น

4 การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากแบรนด์

5 ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี

6 สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อมหรือไม่ตกลงซ่อม

การคืนสินค้าและคืนเงินภายใน 7 วัน

สินค้าที่เปิดขายออกไปไม่เกิน 7 วัน จากบิลที่เปิดขาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการคืนสินค้าที่สินค้าไม่เสีย / ลูกค้ายกเลิก / สั่งผิด แต่เปิดขายแล้ว และสภาพสินค้าสมบรูณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหายในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางลูกค้าจะถูกหัก 5 % – 10 % จากราคาของตัวสินค้านั้นๆ โดยเป็นสินค้าประเภทโคมไฟ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า(ลูกค้าทั่วไป)